Analityk Łancucha Dostaw

Ostaszewo (woj. kujawsko-pomorskie)

Technolog ds. Wdrożeń Aparatury i Systemów Pomiarowych

Ostaszewo k. Torunia (woj. kujawsko-pomorskie)

Inżynier Pomiarów

Ostaszewo k. Torunia (woj. kujawsko-pomorskie)

Technik ds. prototypów

Ostaszewo k. Torunia (woj. kujawsko-pomorskie)

Technik Napraw

Ostaszewo k. Torunia (woj. kujawsko-pomorskie)

Programista Systemów Wbudowanych

Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)

Konstruktor ds. Aparatury Elektronicznej

Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)