Menedżer rozwoju biznesu urządzeń i systemów komunikacyjnych

(woj. nieokreślone)

Starszy Kupiec ( Commodity Buyer)

Ostaszewo k. Torunia (woj. kujawsko-pomorskie)