Firma

APATOR S.A.

Ogłoszenie

Nie prowadzimy obecnie rekrutacji na interesujące Cię stanowisko? Nic straconego! Aplikuj tu! - ogłoszenie stałe

Publikacja

2015-08-27

O firmie

Jesteśmy wiodącym dostawcą nowoczesnych urządzeń oraz systemów
pomiarowo-odczytowych dla wszystkich rodzajów mediów (energia elektryczna, woda, gaz, ciepło), a także niskonapięciowej aparatury rozdzielczej. Apator tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą czołowi producenci urządzeń pomiarowych oraz dostawcy rozwiązań z obszaru ICT.

 

Nie prowadzimy obecnie rekrutacji na interesujące Cię stanowisko? Nic straconego! Aplikuj tu! - ogłoszenie stałe

Miejsce pracy: nieokreślone
 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV.
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej jako „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apator SA z siedzibą
  w Toruniu przy ul. Gdańskiej 4a lok C4, tel. 56 61 91 111, apator@apator.com;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane polskim podmiotom z grupy APATOR (http://www.apator.com/pl/grupa-apator/o-nas/struktura) w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dwa lata od dnia złożonej aplikacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
 9. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu